Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

» Aanbieding tweedehandsboeken Lees meer
» Lorberwerkgroep in Tielt (West-Vlaanderen) Lees meer
» Ontmoetingsnamiddagen in Leuven Lees meer

Welkom…

Foto van een vrouw in een bibliotheek

Meer en meer mensen verlangen naar vrede, goedheid, liefde, een beter begrip over de zin van ons bestaan … onze relatie met God. Wellicht zijn haast alle mensen er bewust of onbewust naar op zoek. Tal van bronnen staan hen ter beschikking: religies, filosofieën, geschriften, poëzie, muziek, de natuur, … Afhankelijk van wie je bent, vind je in één of meer van deze bronnen kracht en inspiratie om er het beste van te maken.

Deze website wil je één van deze bronnen beter laten kennen: de geschriften van Jakob Lorber, een Oostenrijks mysticus. Als je ze alleen leest met je verstand, zijn de teksten vaak naïef, zeemzoet en vaak onbegrijpelijk. Ze ademen een geest die haaks staat op de huidige tijdsgeest.

Foto van een vlinderHoe eigenaardig deze geschriften ook mogen zijn, toch kunnen ze je raken en beïnvloeden. En als ze je niet raken, geen probleem: leg ze gewoon terzijde. Je vindt vast wel andere bronnen die beantwoorden aan wat je voelt als mooi en waar.

Centraal staat de Liefde. Een vaak onbegrijpelijke Liefde. Een Liefde die we meestal niet kunnen opbrengen en bevatten. Nogal logisch, we zijn immers God niet. Maar als de teksten je aanspreken, ga je ze steeds beter begrijpen. En ze helpen je ook om onze wereld een beetje beter te begrijpen. Niet je diploma’s garanderen een goed begrip, maar je besef van kleinheid.“Wie niet wordt als kinderen, zal Mijn Rijk niet binnengaan.”

Foto van een watervalDe geest van Liefde die je aantreft in de werken van Lorber, is helemaal niet nieuw, maar is dezelfde die je aantreft in de bijbel. En ook dezelfde die je aantreft in werken van tal van andere Christelijke mystici. Maar de omvang, de diepgang en veelzijdigheid van de werken van Lorber, maken hem wel bijzonder. De geschriften tonen een andere weg dan die onze maatschappij voorstelt. Ze wijzen op -letterlijk- kortzichtigheid, op dwalingen in het menselijk denken en handelen. En ze bieden in alle vrijheid uitwegen om God als kompas te zien op je levensreis.

Deze Liefde laat zich niet binden aan rituelen, structuren of kerken, maar Ze kan er wel dankbaar gebruik van maken. Het is aan de mens om er geen doel op zich van te maken. Deze Liefde is de essentie van God, God als werkelijkheid. De werken van Jakob Lorber nemen je mee op weg naar die werkelijkheid.

Deze website wil of kan niets toevoegen aan de geschriften van Jakob Lorber. Maar hopelijk kan deze site je helpen als je op zoek bent.