Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Religie en Openbaringen

Foto van een regenboog

Verbonden leven…

Verbonden zijn met God -religie-: het is voor de ene nonsens, voor de andere een open vraag, voor weer een andere een min of meer ernstige roeping.
Verbonden zijn met de mens: het is voor God een intens verlangen. Hij is wel nabij en zit in de wachtkamer van elk hart, verlangend tot wij de deur openen en Hem opnemen in de woonkamer van ons leven. Maar die verbondenheid met de mens, hangt niet af van God, maar van de mens. De mens heeft de vrijheid om zich al dan niet open te stellen voor Zijn liefde en wijsheid. Maar ook vanuit de wachtkamer stuurt God met zachte hand en ongemerkt ons leven en kijkt geduldig toe hoe wij uiteindelijk, meestal via tal van omwegen, al dan niet Hem ontdekken als de enige bevrijdende en gelukkig makende weg. Zijn liefde komt ons reeds toe nog voordat wij Hem (willen) kennen en Hem onze wederliefde betuigen.

Openbaringen vroeger…

Toch heeft God van in de oudste tijden ook reeds op directe wijze contact gezocht met de mens om uiting te geven aan Zijn verlangen. Zijn liefde voor ons, Zijn kinderen, kon geen genoegen nemen met passief aan de kant te blijven staan. Hij heeft altijd mensen, profeten, gewekt die Zijn boodschap van liefde en Zijn plan voor de mensheid openbaarden. Het werd deze geroepenen meestal niet in dank afgenomen. Ze leken vaak stoorzenders die “valse” noten toevoegden aan de zoete klanken van een eigengereid leventje. Gelukkig werden hun woorden, Gods Woord, wel van generatie op generatie overgeleverd, neergeschreven in het Oude Testament.

De meest persoonlijke Openbaring…

Prent van JezusToen de tijd rijp was kwam Hijzelf als Jezus Christus op aarde om ons de terugweg naar Zijn Koninkrijk te tonen. Hoe kon Hij beter de verbinding met Zijn kinderen als bewijs van Zijn liefde tot stand brengen? Maar zelfs nadat Zijn lichaam op de meest schaamteloze wijze gedood werd, toomde Hij Zijn liefde voor Zijn kinderen niet in. Zijn woorden en daden werden opgetekend en vormen het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond met Zijn kinderen. Ze dienen ons reeds bijna 2000 jaar als leidraad en voorbeeld. Deze Openbaring als vleesgeworden Godmens was de meest duidelijke wegwijzer om de “religie” of verbinding tot stand te brengen.

Openbaringen nadien…

Maar als de meest liefdevolle vader kent Hij de zwakheden van Zijn kinderen. En als de beste pedagoog weet Hij dat herhaling de moeder van de wetenschap is. Daarom bleef Hij -en blijft dit doen tot op de dag van vandaag- Zijn boodschap van liefde openbaren door tal van nieuwe geroepenen. Sommigen van hen kennen we: Hadewych, Johannes van het Kruis, Theresia van Lisieux … Anderen volbrachten hun taak in hun directe omgeving maar bleven verder nobele onbekenden. Maar allen herhaalden en blijven herhalen: het eeuwige refrein van Gods lied; ook al wordt het gezongen in een andere taal, met een ander arrangement, aangepast aan een andere cultuur en een andere tijd.

Een omvangrijke openbaring voor deze tijden…

Eén van de grootsten, maar niet van de bekendsten onder deze geroepenen was Jakob Lorber (1800-1864). Om het even of men hem een mysticus, een eigentijdse profeet of een ziener noemt, zijn werken zijn even tijdloos en actueel. Hijzelf noemde zich bescheiden: de schrijfknecht van de Heer. Nochtans het werk is geenszins bescheiden: 24 jaar lang groeide het reusachtig werk dagelijks aan tot méér dan tienduizend gedrukte pagina’s of meer dan 20 boekdelen! Met hem zocht de Heer op een opmerkelijke wijze naar verbinding met de hedendaagse mensen. Lorber was niet uit op geld en aanzien en zocht geen roem of wereldlijke erkenning. Hij was vrij van hoogmoed en was daardoor des te meer geschikt als klankbord voor het Woord van de Heer. Niet wat hijzelf bedacht, schreef hij op, maar wat kwam uit de diepste Geestelijke Bron. En die woorden hoorde hij als klare gedachten in zijn hart. Een nieuwe openbaring als een frisklinkend lied, gecomponeerd met dezelfde noten en akkoorden van Zijn eeuwige en onveranderlijke boodschap van liefde!

De Heer zelf spreekt…

Foto van boekenDe Stem die in Jakob Lorber spreekt, maakt duidelijk haar oorsprong bekend: de Heer zelf. Daarom noemen we Lorber een profeet. De Kerken hebben het hier moeilijk mee. Voor hen zijn er geen profeten in de echte zin van het woord na Jezus dood. Nochtans zegt Jezus zelf dat wie een profeet opneemt hetzelfde loon zal ontvangen als de profeet. Maar het is niet de ratio, geen enkele wereldse macht of structuur, geen instituut of kerk, geen commissie of genootschap die kan “bewijzen” dat in Jakob Lorber de Heer zelf spreekt. Wél spreken de woorden voor zich als ze in het eigen hart opgenomen worden. Ze bewijzen zichzelf en hebben geen behoefte aan bevestiging van een werelds gezaghebbend apparaat. Onderzoek alles en behoud het goede… Toets het aan je eigen geest die God in elk mens gelegd heeft als een geschreven partituur van Zijn liefdeslied, zodat we in staat zijn het uit te voeren zoals Hij het bedoeld heeft.