Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Links over Lorber

EngelenWil je graag weten wat Lorber voor andere mensen betekent? Via de zoekfunctie kom je heel wat invalshoeken tegen. Hier zijn er alvast enkele:

Nederlandstalige sites

Jakob Lorber Stichting

De officiële site van de Jakob Lorber Stichting. Hun doelstelling en de reeds in het Nederlands vertaalde boeken tref je hier aan. Ook kun je hier boeken bestellen.

Nieuwe Openbaring

Een virituele gemeenschap waar een ieder in oprechtheid en liefde met elkaar van gedachten mag wisselen omtrent de inhoud van de Jakob Lorber geschriften en overige geschriften. Tevens bevat de website artikels, column etc.

Alles is leven 

Al wat bestaat is een of andere vorm van leven. Maar wat is eigenlijk leven? En wat is eigenlijk materie? Daar gaat deze website over.

Vergeestelijking

Een ruim overzicht van heel wat christelijke mystici, door René Olsthoorn

Geestkunde

Geestkunde is een beschrijving van de menselijke geest en van de geestelijke betekenis van het bestaan op aarde; die beschrijving is gestoeld op persoonlijke, geestelijke waarnemingen en op vergelijking daarvan met de geestelijke ervaringen van anderen.

 

Duitstalige sites

Jakob Lorber informatie: Lebenshilfen, Gesundheitstipps und Infos aus der unsichtbaren Welt

Duitse website van Gerd Gutemann met een biografie over Jakob Lorber en een systematisch overzicht van het Lorberwerk, gerangschikt naar thema’s. Je kunt hier gericht opzoeken wat er in het Lorberwerk over diverse o­nderwerpen - bv. de kosmos, de eindtijd of het leven na de dood - te vinden is. Zeer uitgebreide site met ook veel Engelstalige teksten.

Jakob Lorber informatie: Schreibknecht des Herrn

Duitse website over Jakob Lorber. Hierop zijn o.a. foto’s te zien van de plaats waar Lorber geboren is en waar hij in de loop van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. Verder tref je hier veel Lorbercitaten aan. Ook kunnen hier geluidscassettes van Lorberlezingen worden besteld over zulke uiteenlopende o­nderwerpen als ‘de zondvloed’, ‘het leven na de dood’, ‘de oerknal’…

Andere links

Een greep uit de talloze vaak zeer verscheiden sites met goede informatie over geloof, spiritualiteit en zingeving, de Katholieke kerk,…

Kerknet Vlaanderen
Ruime informatieve site van de Katholieke kerk in Vlaanderen

Geloof en Leven
Site van de gemeenschap Maria-Kefas en enkele Redemptoristen over evangelisatie en christelijke vorming.

Sint-Egidius-gemeenschap
De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zestig landen van alle continenten 40.000 leden telt. Die komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.

Bezinningshuizen
Site van de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingscentra, met informatie over en directe links naar bezinnings- en ontmoetingscentra.