Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Overzicht van de mystieke geschriften van Lorber

Verklaring van de Heilige Schrift…

De geschriften die Lorber ontving en die al spoedig “Nieuwe Openbaringen” genoemd werden, omvatten meer dan 20 boeken. Ze bieden een diepgaande geestelijke verklaring en aanvulling op de Heilige Schrift, maar staan er nergens wezenlijk mee in tegenspraak.

Integendeel, ze verhelderen en plaatsen de bijbelse teksten in een nieuw en helder daglicht.
Onnodig te zeggen dat de rode draad doorheen gans dit openbaringswerk de Liefde is: Bemint de Heer uw God, en de naaste als jezelf. Inderdaad, het is de eeuwenoude boodschap die overal in die werken tot uiting komt. Steeds met andere woorden en voorbeelden, steeds dieper en overtuigender, zonder echter fanatisme of opdringerigheid.
Hierin krijgen tal van geestelijke vragen die men zich kan stellen, een antwoord. Vragen over wie God is en hoe men Hem in zich kan ontmoeten, vragen over het nu en het hiernamaals, vragen over de geestelijke wereld, de essentie van de materie, het ontstaan en het doel van de schepping… En hierin laat God zich kennen als een oneindig liefdevolle en wijze vader, als een broeder die geduldig mee op stap gaat, als een leraar die verklaart en bemoedigt, maar toch …vrij laat!

Icoon van Johannes de evangelistHet Grote Johannes Evangelie, een meesterwerk…

Een waarachtig meesterwerk is het omvangrijke ‘Grote Johannes Evangelie’ (GJE) zo genoemd omdat het in de geest van de evangelist Johannes geschreven staat. Het omvat 10 boekdelen van om en bij de 500 bladzijden. Het elfde deel werd na Lorbers dood door Leopold Engel ontvangen en sluit naadloos aan op het tiende deel. Het vormt een minutieus verslag van alles wat zich dag na dag rond Jezus afspeelde in de drie jaren dat Hij als leraar rondtrok. In de gesprekken die Jezus met Zijn leerlingen houdt, ziet men de voorzegging van de Schrift letterlijk vervuld: “…en zal u herinneren aan alles wat Ik u gezegd heb.”

Verder leven in het hiernamaals…

In verschillende werken wordt ons de verdere ontwikkeling van zielen geschetst in het hiernamaals.

Jezus in een tempel

Andere parels…

Historische werken teruggegeven…

Verrassend is ook dat aan Lorber enkele boeken gedicteerd werden, waarvan men op grond van berichten van oude kerkvaders weet dat ze in de vroege christenheid aanwezig zijn geweest, maar die later geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan. Het zijn:

Koning Abgar van Edessa

Compilaties…

Omdat mensen vaak via een specifieke invalshoek naar God op zoek gaan, werden enkele werken uitgebracht die thematisch samengesteld werden met hoofdstukken of citaten uit de reeds genoemde werken. We noemen ze hier: “Genezing en Gezondheid”, “Kruis en Kroon”, “De wederkomst van Christus”, “Weg tot geestelijke wedergeboorte” “Juwelen van de Meester aller meesters” en “Woorden van Jezus”.