Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

De Jakob Lorber Stichting

Afbeelding van een schrijvende monnik In 1982 werden de eerste werken van de mystieke geschriften die Jakob Lorber ontving, vanuit het Duits vertaald en in het Nederlands uitgegeven. In 1985 werd de ‘Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied’ opgericht. Haar doel is alle werken van Lorber geleidelijk te vertalen, te laten uitgeven en bekend te maken.
Tot de Nieuwe Openbaringen behoren ook geschriften van andere mystici zoals E. Swedenborg, J. Böhme, G. Mayerhofer en L. Engel. Van deze twee laatsten die enkele jaren na Lorber in dezelfde zin woorden vanuit de Goddelijke bron mochten neerschrijven, worden de boeken eveneens door de Jokob Lorber Stichting verspreid.
De stichting is geen geloofsgemeenschap en vertegenwoordigt geen enkele ‘richting’. Er is eerder sprake van een kring van gelijkgestemden, ongeacht hun achtergrond.

Voor folders en meer informatie kan men zich wenden tot de Jakob Lorber Stichting in België of in Nederland:

Luttelkolen 3, 3390 Tielt-Winge

Tel: 0478/52 06 12    

E-mail: info@lorber.be


Dikkersstraat 8, 8064 XJ Zwartsluis

Tel/fax: 038/386 78 93

E-mail: h.jslurink@freeler.nl