Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Ontmoetingsavonden in Leuven

Ontmoetingsavonden

Maandelijks komen we in Leuven samen rond de werken van Jakob Lorber. We luisteren naar teksten en er is gelegenheid om vragen te stellen. Maar even belangrijk is dat we mekaar als gelijkgestemden ontmoeten, ons hart kunnen luchten en kunnen uitspreken wat ons bezielt. We eindigen de bijeenkomst steeds in stilte.

In juli en augustus is er geen bijeenkomst in Leuven. We komen meestal de derde zaterdag van de maand samen van 15.00 tot 17.00 in Brasserie Oud Leuven, Tiensevest 12 te 3000 Leuven (tegenover het station van Leuven). Begeleiding: Pieter Van Acoleyen.

De bijeenkomsten vanaf maart tot begin september zijn geannuleerd omwille van het coronavirus. 


Dit jaar is het algemeen thema “Het gesluierde mysterie in oude bijbelse verhalen als wegwijzers voor vandaag.”

Pieter vertrekt van bijbelse verhalen zoals:

- De aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob en hun echtgenotes.

- Mozes, de tien plagen van Egypte, de uittocht, de tien geboden.

- De scheppingsverhalen, het paradijsverhaal, de zondeval en weg naar bevrijding.

- De Samaritaanse en Nicodemus.

- Enkele genezingen van Jezus.

- De opwekking van Lazarus; Martha en Maria.

- Dood en verrijzenis van Jezus.

Meer info:  0478/52 06 12