Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Ontmoetingsavonden in Leuven

Ontmoetingsavonden

Maandelijks komen we in Leuven samen rond de werken van Jakob Lorber. We luisteren naar teksten en er is gelegenheid om vragen te stellen. Maar even belangrijk is dat we mekaar als gelijkgestemden ontmoeten, ons hart kunnen luchten en kunnen uitspreken wat ons bezielt. We eindigen de bijeenkomst steeds in stilte.

In juli en augustus is er geen bijeenkomst in Leuven. e komen telkens de derde vrijdag van de maand samen van 15.00 tot 17.00 in Brasserie Oud Leuven, Tiensevest 12 te 3000 Leuven (tegenover het station van Leuven).

De thema’s dit jaar zijn:

- september: Bidden in geest en in waarheid.

- oktober: ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,heeft eeuwig leven, blijft in Mij en Ik in Hem.’ (Joh.6,54.56)

(dit thema aansluitend bij het voorgaande!)

-november:Het evangelie en de Nieuwe Openbaring over het Joodse volk en de Joodse godsdienst.

-december: De bijbelse verhalen van schepping en zondeval als spiegel van onze ontwikkelingsweg tot kinderen Gods.

Begeleiding: Pieter Van Acoleyen.
Meer info:  016/62 17 58