Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Boekenlijst

< Vorige pagina

Foto van de kaft van 'Gesprekken over reïncarnatie'

Gesprekken over reïncarnatie

- Irmgard Demitriades

Kostprijs: 6.95 €
55 blz, paperback
ISBN: 9065563229
Uitgegeven door Uitg. De Ster - Tilburg

De vraag of de mens slechts eenmaal op aarde leeft of dat hij meerdere malen terugkeert om verschillende levens door te maken, is een vraag die velen tegenwoordig bezighoudt. Dit boekje beoogt in deze discussie een bijdrage te leveren vanuit een christelijke visie. Waar de kerken zich vaak stilzwijgend of afkeurend opstellen, sluit de hier gepresenteerde visie aan bij het rijke gedachtegoed van verschillende christelijke mystici uit het verleden. Met de werken van Jakob Lorber als leidraad, komt de schrijfster tot een genuanceerd beeld dat de lezer uitnodigt tot zelfstandig nadenken en overwegen.

< Vorige pagina