Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Boekenlijst

Hoofdwerken

 Titel Euro
De jeugd van Jezus 21,95
Drie dagen in de tempel 14,95
Het Grote Johannes Evangelie, 10 delen, per deel 25,50
Het Grote Johannes Evangelie, deel 11  (ontv. door L. Engel) 21,95
Brieven van Jezus en Abgarus 8,90
De Huishouding van God, 3 delen, per deel 25,50
De geestelijke zon, 2 delen, per deel 25,50
Bisschop Martinus - de ontwikkeling van een ziel aan gene zijde 25,50
Van de hel tot de hemel, 2 delen, per deel 25,50
Over de drempel van de dood 12,50
Aarde en maan 22,95
Bijbelteksten en hun verborgen betekenis 14,95
De vlieg - een kijkje in de wonderen van de schepping 10,90
De natuurlijke zon 25,50
Saturnus 19,95
Brief van Paulus aan de gemeente in Laodicea 6,50
De geneeskracht van het zonlicht 9,95

Overige werken

 Titel Euro
Samenstellingen (tekstcompilaties / bloemlezingen) en nevenwerken
De wederkomst van Christus 13,50
Weg tot geestelijke wedergeboorte 16,95
Kruis en kroon 16,95
Genezing en Gezondheid 19,95
Geheimen der natuur 14,95
Geschenken uit de hemel, deel 1+2 (in één band) en deel 3, per stuk (alleen via stichting) 25,00
Woorden van Jezus (alleen via stichting) 7,50
Juwelen van de Meester aller meesters  (natuurfoto’s met tekst) (alleen via stichting) 7,50
Richtlijnen voor het leven  (dagboek op basis van het Gr. Joh. Ev.) (alleen via stichting) 15,00
Een boekje open over het leven  (door G. van Dijk) (alleen via stichting) 10,00
Naslagwerken
De profeet Jakob Lorber …  (door K. Eggenstein) (alleen via stichting) 14,00
Schrijfknecht van God  (biografie van Lorber door K.G. Ritter von Leitner) (alleen via stichting) 5,00
Aanverwante werken (gebaseerd op, of verwijzend naar Lorber)
Leven aan gene zijde  (door H. Zluhan) (alleen via stichting) 5,00
Getuigen van het leven aan gene zijde  (door A. Heintschel) (alleen via stichting) 10,00
Hoe ziet het hiernamaals er uit?  (door O. Feuerstein) (alleen via stichting) 5,00
Bijna 2000 jaar  (door M. Kahir) (alleen via stichting) 10,00
Alleen de Bijbel?  (door R. Schuchardt) (alleen via stichting) 7,50
Zo gij niet wordt als kinderen  (door I. Kuhlmann) (alleen via stichting) 7,50
De hemelen geven antwoord  (door P. Güllekes) (alleen via stichting) 10,00
CD met muziekcomposities van J. Lorber (alleen via stichting) 12,50
Aanverwante werken door G. Mayerhofer
Predikingen van de Heer  (ontv. door G. Mayerhofer) (alleen via stichting) 15,00
Levensgeheimen  (ontv. door G. Mayerhofer) (alleen via stichting) 15,00
Geheimen van de schepping  (ontv. door G. Mayerhofer) (alleen via stichting) 15,00