Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Boekenlijst

< Vorige pagina

Foto van de kaft van 'De jeugd van Jezus'

De jeugd van Jezus

- Jakob Lorber

Kostprijs: 21.95 €
462 blz, gebonden
ISBN: 978 90 6556 059 9
Uitgegeven door Uitg. Schors - Amsterdam

Dit indrukwekkende en omvangrijke boek behandelt de geboorte en de jeugd van Jezus. Het in 1843-1844 aan de schrijver gedicteerde werk begint bij het moment ‘dat Jozef Maria tot zich nam’. Uitvoerig aan de orde komen de ontmoeting van Jozef en Maria, hun huwelijk, De jeugd van Jezus de oproep van keizer Augustus en de geboorte van Jezus in Bethlehem. Tot in detail worden ook de vlucht naar Egypte, de feestmaaltijd bij Cyrenius en het bezoek aan Jonatha beschreven. De innerlijke stem dicteerde Lorber verder over de wonderen van Jezus in Egypte, de terugkeer naar Nazareth en de wonderen die Jezus daar verrichtte.
Dit, vroeger als “Evangelicum Jacobi Minoris” ofwel “Jacobusevangelie” bekende werk, werd in 325 na Christus door de kerkvaders beoordeeld als ‘van onzekere oorsprong’. De authentieke tekst was niet meer te achterhalen, zodat zij waren aangewezen op de vele in omloop zijnde en vaak sterk afwijkende kopie├źn. Als apocriefe tekst werd deze niet opgenomen in de canonieke geschriften. Dat het evangelie als zodanig echter bestaan heeft, bewijzen de commentaren en vermeldingen van de martelaar Justinus, de geleerde Origines en van Eusebius, de ‘vader der kerkgeschiedenis’ (265 - 339 n.Chr.). Gelukkig is dit historische document nu in zijn meest oorspronkelijke vorm aan ons teruggegeven.
Het is een uniek verslag dat Jezus in een ander licht plaatst en ons informeert over die perioden in Zijn leven, waarover in de bijbel weinig te lezen is.

< Vorige pagina