Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Boekenlijst

< Vorige pagina

Foto van de kaft van 'Brief van Paulus aan de gemeente in Laodicea'

Brief van Paulus aan de gemeente in Laodicea

- Jakob Lorber

Kostprijs: 6.50 €
31 blz, paperback
ISBN: 978 90 6556 352 1
Uitgegeven door Uitg. Schors - Amsterdam

In de brief van Paulus aan de Kolossenzen wordt aan het eind gewag gemaakt van een brief Brief van Paulus aan de gemeente in Laodiceadie hij in dezelfde periode aan de gemeente van Laodicea heeft geschreven: “En wanneer deze brief door u gelezen is, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt gelezen, en dat u die van Laodicea leest” (Kol. 4:16).
Deze brief van Paulus aan de Loadicenen zoeken we echter tevergeefs in het Nieuwe Testament. Ondanks ijverige naspeuringen moest hij als verloren worden beschouwd. In het jaar 1844 werd deze verdwenen brief van Paulus echter door Jakob Lorber via de weg van het Innerlijk Woord opnieuw ontvangen.
De Laodicenen waren, evenals de Kolossenzen, van het pure christendom in een ceremonieel verwereldlijkt christendom vervallen. Paulus wijst hen in zijn brief in vlammende bewoordingen terecht. de kerk uit de vroege Middeleeuwen kan deze brief als een aanklacht tegen haar eigen wereldlijk optreden hebben gevoeld, en hem daarom eenvoudig hebben laten verdwijnen. Het is veelzeggend dat deze vermiste brief in onze tijd, aan de vooravond van een nieuw tijdperk, in zijn woordelijke tekst weer aan de mensen werd teruggegeven.

< Vorige pagina