Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Boekenlijst

< Vorige pagina

Foto van de kaft van 'De vlieg'

De vlieg

- Jakob Lorber

Kostprijs: 10.90 €
96 blz, paperback
ISBN: 978 90 6556 224 1
Uitgegeven door Uitg. Schors - Amsterdam

De vlieg is voor veel mensen een onaanzienlijk en weinig gerespecteerd schepseltje. In dit boekje (een samenvatting daarvan is reeds verschenen als onderdeel van “Geheimen der natuur”) wordt uitgebreid ingegaan op het veelsoortige en vaak onvermoede nut van de vlieg, niet alleen in het dagelijkse leven van de mens, maar ook in het proces van het ontstaan van het eerste leven op een planeet in wording, waar de vlieg een rol vervult als ‘verzamelaar van licht en leven’.
Het boekje bevat een voorwoord van de Heer, dat als volgt begint: “Het is goed om wat vaker het gevoelsoog te richten op allerlei zaken, teneinde daarin Mijn liefde en wijsheid te ontdekken - al is het te bekijken voorwerp nog zo onbetekenend - want het bevat toch altijd iets oneindigs. En juist daarom is het ook een geestelijke blik waardig, omdat alles wat iets oneindigs bevat een heel klein deeltje van Mij is, waarin een eeuwig bestaan heerst.”

Degenen die dit boekje hebben gelezen, zullen een vlieg daarna met heel andere ogen bekijken.

< Vorige pagina