Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Boekenlijst

< Vorige pagina

Foto van de kaft van 'Drie dagen in de tempel'

Drie dagen in de tempel

- Jakob Lorber

Kostprijs: 9.05 €
200 blz, paperback
ISBN: 978 90 2022 044 5
Uitgegeven door Ankh-Hermes Deventer

Als Jezus, net als alle andere 12-jarige joodse kinderen, met zijn ouders naar Jeruzalem trekt om daar door de oudsten en schriftgeleerden in de tempel te worden ondervraagd over zijn kennis omtrent God en de profeten, ontstaan er diepgaande gesprekken, o.a. over de betekenis van de Jesaja-teksten die betrekking hebben op de komst van de Messias. Van deze gesprekken, die door Lucas slechts summier worden genoemd, ontving Jakob Lorber een woordgetrouw verslag.

< Vorige pagina